Meghívó a 2010. június 15.-ei munkaértekezletre

 

Tisztelt Szövetségesek, Hunfokosok, Barátaink!

A Magyarok Szövetsége Heves megyei Szervezetének életében a június 13.-ai vásárral lezárul egy korszak.
Egy olyan korszak, amely tele volt élményekkel, örömökkel, aggódásokkal és sok-sok munkával.
Az elmúlt másfél esztendőben sokat tanultunk és tapasztaltunk, miközben büszkén hirdettük magyarságunkat,
szövetségünket.

Június 15.-én 18 órakor a Bartakovics Közösségi Házban MUNKAértekezletet tartunk,
ahova feltétlenül elvárunk mindannyiótokat, és hasonlóan gondolkodó ismerőseiteket is.

A MUNKAértekezleten a jövőre nézve fontos döntéseket kell hoznunk, feladatainkat meg kell határozni a
Magyarok Országos Gyűléséig.
Ezeket a törekvéseinket szeretnénk megosztani veletek, hogy ezáltal is részesei legyetek a Magyarok Szövetségének.

Kérjük az MSZ állandó munkacsoportjának tagjait, hogy 17.30-ra jelenjenek meg egy rövid zárt ülésre MUNKAértekezletünk előtt.

Pontos megjelenést várunk el mindenkitől.

Tisztelettel

Szűcs Lajos
elöljáró

 

 
Trianon_2010

Trianon Emléknap 2010 Június 4.

A nemzeti Összetartozás Napja

A JOBBIK Egri szervezete szervezésében megtartott naggyülésen a Magyarok Szövetsége Heves Megyei szervezete képviseletében Soltész Béla tagtársunk mondott beszédet.:

 

Kedves Egybegyűltek, Emlékező Magyarok.

A Magyarok Szövetsége Heves megyei Szervezete nevében kaptam szót, hogy a MSZ szellemiségé
t tükröző gondolatokkal hozzájáruljak a megemlékezéshez.

Magam is, mint a jelenlévők többsége a Trianont követö harmadik v. negyedik emberöltő
be tartozom. Ennek okán csak halvány sejtelmeim vannak azok szenvedéseiről, akik egyik napról a másikra egy idegen ország megtűrt vagy üldözött lakói lettek a saját szülőföldjükön. Hogy milyen lehet elvágva lenni a szomszéd faluban élő rokonoktól, barátoktól, vagy őseik sírjától. De azt tudom és Ti is tudjátok, milyen keserű és néha megalázó sors jut mai magyarjainknak a szomszéd utódállamokban.

Trianon okairól és következményeiről az iskolában csupa hazugság és balitélet torz tükrében értesültünk. Az utóbbi húsz évben is csak a Nemzeti oldal szamizdat irodalmából sikrült megtudni az igazság körvonalait.

De még ma sem lehet nyíltan és rosszalló vélemények felkeltése nélkül beszélni róla.

Trianon szörnyü öröksége számomra mégsem csak a veszteségeket és meg nem született magyar testvéreink sokaságát jelenti.
A legszörnyűbb  következmény az, hogy Magyar népünket
e csonkolt hazában sem engedték igazi nemzettté válni azok akik a békefeltételeket diktálták 1920 ban , és 47 ben és azok akik azóta is máig helytartóként teljesítették minden óhaját és szolgálták érdekét a megszállóknak és az országot feldaraboló hatalmak mai főnökeinek.

A Trianoni tragédia bekövetkezhetetett:
- mert a szent korona tagságot megvonták a nép értékteremtő és nemzetmegtartó, tisztes szegénységben élő dolgos többségétől;
- mert az ország idegen dinasztiát nyakában cipelő urai a Szentkorona elvei helyett egy monarchia-délibábhoz való hűségbe kapaszkododtak;

- mert évtizedek uszítása miatt másnyelvű népei hazánk egysége ellen cselekedtek;

- mert a liberál-internacionalista írástudók árulása a magyarság tömegeit világmeváltó téveszmék hazugság-mákonyával bódította el , s a döntő pillanatban a félrevezetett és háborúba belefáradt nép nem élt az önvédelem jogával és elhitte, hogy a nagyhatalmak igazságos békét fognak teremteni. Hitt azoknak akik köztársaságot kiáltottak neki.

A tegnap levitézlett akarnokok is folyton 3. köztársaságról papoltak, pedig a helyzet az, hogy még egy sem volt e hazában igazán. Az elsőt züllött hazaáruló kalandorok hazudták a népnek. A másodikat Szovjet tankok árnyékában a nép megkérdezése nélkül tákolták össze. Mindkettő bolsevik diktatúrába fulladt így vagy úgy. A mostanit meg paktumokból és gyáva alkukból - senki által meg nem választott - jogászok barkácsolták a nyugati minták elemeiből, kitudja miféle érdekek szerint ismét a nép feje fölött.


Népünk jó része mindannyiszor elhitte a kikiáltóknak a szebb jövő ígéretét és testvéreinket hagytuk sorsukra, hogy legyenek ők immár magyarul beszélő külföldiek.

Végül a gödör fenekére jutva viselnünk kellett december 5. örök szégyenét.


Az utóbbi 20-30 esztendőben is újabb és újabb Trianonokat élhetett meg csonka országunk.

Megtapasztalhattuk milyen az, amikor széttépett Kárpát-hazánk után családjainkat, közösségeinket, baráti szálainkat szaggatják cafatokra.

Soha nem látott adósságcsapdába taszítják, szellemi és gazdasági válságban szenvedő társadalmunkat.

Láthatjuk fiatal nemzedékek sorát, az idegen álkultúrák fertőjében, drogok  és szellemi kábítószerek bódulatában fetrengeni.

Megtapasztalhattuk azt, amikor úgynevezett választott vezetőink országszerte júdáspénzért eljátsszák, elkótyavetyélik vagy pofátlanul ellopják nemzeti vagyonunkat,

Falvainkat, városainkat, szép hazánkat a tönk szélére sodorják s virágzás helyett a romlásnak engedik át.


Trianon legfőbb tanulsága: Ne higgy
azoknak akik kikiáltanak valamit amit nem közös akarat, munka és becsületes nyílt megegyezés teremt. Az államforma csak forma. A lényeg a tartalom. Köztársaságot nem teremthet szózat vagy paktumalku csak szabad, öntudatos, magabízó Nemzet.

De 2006 sokkoló ősze után 2008-ban valami elkezdődött, s mint ahogy a napot sem lehet az égalján visszatartani, újjá éledt nemzeti tudatunkat sem lehet tovább elnyomni, féken tartani.

A Magyarok Szövetsége ekkor alakult, hogy Tanuljunk a Trianoni leckéből: szerveződjünk nemzetté és kézfogások millióival, önként közösen végzett munkánk öröme által teremtsük meg az új nemzeti államformát.

Ez az a több ezer éves szövetség, amely nemzetünket a legnehezebb

helyzetekben és időkben is egyben tudta tartani.

Él még nemzet e hazán és lesz Magyar újjászületés!

 

 
Magyarok Vására Egerben

 

Június 13-án vasárnap, Magyarok Vására Egerben, az Érsekkertben.

 


Ez idáig több mint 60 vásározó jelezte részvételi szándékát.

A jelentkezők - mint hagyományosan - sokszínű kínálattal várják a vásárlókat.

Lesz szamóca, lekvár, szörp, méz, zöldségek, hentesáru, lángos, mézeskalács, fazekas, látványkovács, ékszer és játékkészítő, stb.

A követelmény továbbra is, hogy hazai zöldség, -gyümölcs ill. hazai alapanyagból készült, magyar termékek várják a kilátogatókat.

A vásárlásban megfáradt látogatókat változatos, kulturális programok várják.

Vásári kikiáltó (hordószónok), népzene, népdal, vers, mese.

Fellép a Szarvaskői Hagyományőrző Csoport, immáron hagyományosan.

Garantáltan nem lesz szemét és békétlenség!

Mindenkit szeretettel vár a Magyarok Szövetsége Heves megyei csapata

 

 
MEGHÍVÓ

Emlékműavatásra

és közös megemlékezésre

a trianoni békediktátum 90. évfordulóján

Markazon,

a Fő út 97-99. alatt

2010. június 4-én16.30 – 18.30 között

tartandó rendezvényre

Tisztelettel meghívjuk Önt és Szeretteit

a trianoni emlékmű ünnepélyes felavatására!

Közös megemlékezésünk programja:

http://www.markaz.eoldal.hu/cikkek/trianoni-emlekmu/unnepi-megemlekezes-programja 

 
Meghívó a 2010. június 1.-ei munkaértekezletre

 

Kedves Magyarok!

2010. június 1.-én, kedden 18 órakor

tartjuk következő munkaértekezletünket.

Helyszín: az egri Civil Ház nagyterme (Eger. Bajcsy-Zs. u. 9.).

A munkaértekezlet tervezett napirendi pontjai a következők:

1. Hun-Magyar Hagyományőrző nap - 2010. június 5.-én

2. A Kurul dobosok 2010. június 11-12.-ei Földgyógyitó Dobünnepe

3. Magyarok Vására 2010. június 13.-án az Érsekkertben

4. A TV-Eger  2010. június 14.ei Donornapja

5. A 2010. augusztus 13-14-15-én Bösztörpusztán megrendezésre kerülő
Magyarok Országos Gyűlése rendezésével kapcsolatos feladatok

· Bösztörpusztára utazók létszámának összegyűjtése és leadása

· Mit ad a megye pluszban (kulturális rendezvények, magyarok asztala, stb.)

· Kívánságlista

6. Lakossági fórumok szervezése

7. Rozgics Mária és a Magyar Világ c. folyóírat Egerben 2010. június 18.-án

8. MSZ tagjainak megjelenése különböző rendezvényeken

9. A megyei választáshoz leküldött tavalyi lista aktualizálása

10. A Magyar Vásár Kulturális Egyesületi tagság, könyvelés rendbe tétele

11. Egyebek

Szeretettel hívunk, várunk minden régi és új szövetségesünket és támogatónkat.

Eger, 2010-05-07.

Szűcs Lajos

megyei elöljáró

 

 

 
<< Első < Előző 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Következő > Utolsó >>

28. oldal / 30