Tisztelt Vásárszervezők!

Tárgy: Védjeggyel kapcsolatos jogi szabályok

„ SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA 1374 Budapest Garibaldi utca. 2 sz. határozata nyomán 2011. május 19-től a 205 398 lajstromszámon bejegyzett

MAGYAROK VÁSÁRA ^ örökségünk nyomán

jelmondat kizárólagos jogosultja a Magyar Vásár Kulturális Egyesület, Eger.”

Miért jó az, hogy a Magyarok Vására jelmondat védettséget élvez?

„A védjegy (mint árujelző) segít abban, hogy a kereskedelmi forgalomban az egyes áruk és szolgáltatások egymástól megkülönböztethetőek, illetve azonosíthatóak legyenek. Segíti a fogyasztókat a tájékozódásban, fontos szerepe van a marketing és a reklám területén is. Ezt a funkciót csak a jogszabályban előírt feltételeket kielégítő, megkülönböztetésre alkalmas, lajstromozott megjelölések: a védjegyek töltik be. Nem magát a terméket vagy szolgáltatást védi tehát a védjegy, hanem megkülönbözteti azt a más(ok) áruitól vagy szolgáltatásaitól.”

A törvény értelmében a védjegyoltalom alatt lévő jelmondatot 2011. május 19-től a visszamenő hatály értelmében csak a Magyar Vásár Kulturális Egyesület használhatja. A jelmondat minden része védett, tehát annak bármelyik szakaszát is csak a Magyar Vásár Kulturális Egyesület írásbeli hozzájárulásával lehet használni, reklámozni, médiában említeni. Ellenkező esetben a használó védjegybitorlást követ el.

„Mi a védjegybitorlás?

A védjegyoltalom kizárólagos jogokat ad a védjegy jogosultjának (tulajdonosának). Aki ezeket a kizárólagos jogokat megsérti, védjegybitorlást követ el.

A védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki a védjegyjogosult engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Közismert, jó hírnevű védjegyet fokozott, az árujegyzéken túlmutató védelem illeti. „

Természetesen nem követelünk visszamenőlegesen a jelmondat használatért jogdíjat, sem szankciót nem kívánunk életbe léptetni.

Mik a védjegybitorlás polgári jogi szankciói? A védjegyjogosult a bitorlóval szemben a következő igényeket támaszthatja:

· követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását;

· követelheti a védjegybitorlás abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől;

· követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében részt vevőkről, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról;

· követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

· követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését;

· követelheti a kizárólag vagy elsősorban a védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett termékek, illetve csomagolóanyagok lefoglalását;

· követelhet további kártérítést a polgári jogi felelősség szabályai szerint;

· követelheti a vámhatóság intézkedését a bitorlással érintett vámáruk belföldi forgalomba kerülésének megakadályozására.

Őszintén remélem, hogy mindannyian megértitek a velünk való együttműködés fontosságát.

Mint védjegy birtokosnak, nekünk is vannak kötelezettségeink. Az egyik, hogy minden Magyarok Vására rendezvényről tudnunk kell, amit Magyarország határain belül kívánnak szervezni. A másik, hogy ezt a megszerzett védjegyoltalmat fenn kell tartani, az érvényesség 10 éve alatt. Megőrizni a már kialakult vásárok szellemiségét, magas minőségét.

Ki lesz ennek a védjegyoltalomnak a nyertese?

· először is minden Magyarok Vására szervező, hiszen biztonságban, segítőkkel támogatva szervezheti a vásárt, az önkormányzatok és a többi civil szervezet előtt hitelesen, nagy elismeréssel

· minden magyar vásárló, hiszen a köztudatba fog épülni a Magyarok Vásárának magas minősége, megszokott és elvárható hangulata, szellemisége, közösségformáló ereje

· minden magyar vásáros, mert kiváltság lesz a Magyarok Vására rendezvényeken megjelenni

· nagy nyertese lesz az a „cél” vagy „csoport”, amit, vagy akit a védjegy megvásárlásából befolyt összegből támogatunk.

Soha ilyen lehetőség nem volt a szervezők kezében. Kérlek titeket, hogy a jó oldalát lássátok, és legyetek partnerek ebben az összefogásban!

Eger, 2012-02-09

Isten áldjon benneteket:

Vallus István

elnök